Coronavirus Covid-19 - Uppdatering

Med anledning av den rådande situationen i världen kring coronaviruset vill vi på BFA härmed förtydliga att vi följer UD:s reseavrådan för icke nödvändigt resor till alla länder.  Avrådan gäller t.o.m 14 april. Alla våra samarbetsländer har utfärdat restriktioner för inresa i landet eller särskilda krav på vistelse i karantän, och BFA rekommenderar inte att man i detta läget gör adoptionsresor eller återresor.

Vi har stor förståelse för er oro och vi finns här för att besvara era frågor. Vi ser gärna att ni fortsätter ha en dialog med oss, men om möjligt gör vi det via telefon, Skype eller WhatsApp, framför fysiska besök här på kansliet. Vi kommer allt eftersom att uppdatera denna information och så snart vi finner anledning skickar vi ut landspecifik information till berörda familjer i adoptionsprocess.

Kansliet kommer, med början denna vecka, att i stor utsträckning arbeta hemifrån för att minimera risken att många i arbetsgruppen blir smittade vid samma tillfälle. Du kommer fortsatt kunna nå oss som arbetar på kansliet via telefon och mail. Våra utlandskontakter fortsätter sitt arbete utefter de omständigheter som de har i sin närmiljö, men vi fortsätter att få information om barn som är i behov av familj och adoptionsprocesserna fortsätter även de.

BFA rekommenderar länken: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Här finns senaste informationen kring UD:S bedömning av resor till utlandet.

För information om coronaviruset hänvisar BFA till Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad 2020-03-17