BFA:s ställningstagande rörande internationella adoptioner

BFA har under de senaste åren gjort ett antal ställningstaganden rörande internationella adoptioner. Med anledning av den senaste tidens diskussioner i olika media vill vi tydliggöra några av dessa.

I maj 2017 blev vi kallade till statssekreterare Catharina Espmark vid justitiedepartementet då de ville de höra vår syn på ett antal frågor med anledning av den kommande översynen av regelverket för internationella adoptioner. Under mötet överlämnade vi ett dokument (se länk nedan). I detta framgår att vi anser att ett antal aspekter måste utredas och utvecklas för att barnens bästa och barnens rätt ska kunna vara i fokus. Vi anser bland annat att organisationsformen för adoptionsförmedling i Sverige bör utvecklas då övriga samhällets utveckling har lett fram till att ideell förening inte längre är en bra form för hantering av internationella adoptioner. Vi menar även att samhället måste ta ett mycket större ansvar för adopterades rättigheter och för deras möjligheter till stöd med bland annat så kallad rot-sökning.

Utgångspunkten för allt som BFA gör är att vi ska hjälpa barn att få ett bra liv. Det gör vi bland annat genom att förmedla internationella adoptioner. För att vi ska kunna göra det krävs ett regelverk, och ett stöd från samhället, som sätter barnens väl och ve i främsta rummet. Att bli förälder är ingen rättighet, men det är en rättighet för barn att deras bästa ska beaktas vid alla beslut som berör dem.

Patrik Elisson
Ordförande
Barnen Framför Allt -Adoptioner

Yttrande angående SOU 2009

Senast uppdaterad 2018-03-05