Kommentar av ordförande

Kommentar med anledning av proposition 2017/18:121,
"Modernare adoptionsregler"

Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA) konstaterar att propositionen "Modernare adoptionsregler" föreslår viktiga steg mot att förbättra situationen för barn som behöver familj, för adopterade och för adopterades familjer. För oss i BFA är det helt centralt att barnens bästa alltid är i fokus och att samhället tar sitt ansvar när det gäller stöd till adopterade och deras familjer. Vi anser att propositionen kunde varit än tydligare när det gäller detta. Redan i maj 2017 överlämnade BFA en inlaga med ståndpunkter som i delar avspeglas i propositionen men som också visar ytterligare steg vi anser borde tas (Se länk nedan).

Vi menar att alla barn har rätt till familj och att alla har rätt att känna sitt ursprung. BFA vill bidra till detta så gott vi kan. Vi gör alltid vårt yttersta för att allt i vår verksamhet ska gå rätt till. Om det trots allt skulle finnas något som gått fel vill vi självfallet göra allt vi kan för att utreda för att det ska bli så bra som möjligt för den som drabbats. Den organisationsform som ålagts oss i svensk lagstiftning försvårar tyvärr för oss när vi vill ge sådant stöd. De förutsättningar vi har medför bland annat att vi måste ha samhällets stöd, till exempel i form av finansiering, för att vi ska kunna hjälpa adopterade som vill söka sina ursprung.

Alla barn har rätt till familj. Adoption är för många barn enda kvarstående möjligheten att få det. Därför förmedlar vi adoptioner där vår målsättning alltid är att se till barnets bästa.

Patrik Elisson
Ordförande
Barnen Framför Allt

Senast uppdaterad 2018-03-21