Gdpr

Barnen Framför Allt- Adoptioner (BFA) ansvarar för att hantera personuppgifter enligt GDPR. Om du väljer att lämna namn, e-postadress, telefonnummer eller adress hos oss stannar dina uppgifter hos BFA. Personuppgifter i samband med adoptionsförmedling kan dock komma att lämnas till utländska adoptionsmyndigheter/organisationer.

Genom att betala medlemsavgift/sökandeavgift har jag/vi lämnat samtycke till behandlingen.

Senast uppdaterad 2018-03-20

Kontakta oss gärna!