Uppdatering kring situationen om internationella adoptioner i Sverige, Danmark och Norge.

Med anledning av de pågående händelserna kring internationella adoptioner i Danmark och Norge har vi svenska adoptionsorganisationer, BFA och Adoptionscentrum fortsatt kontinuerlig kontakt med vår tillsynsmyndighet MFoF. Se inlägg på vår hemsida den 17 januari 2024 här.

Som tidigare beskrivits är det viktigt att komma ihåg att situationen skiljer sig åt mellan de nordiska länderna.

I Sverige fick vi adoptionsorganisationer i början av veckan information från MFoF om att de har inlett tillsynsärende för adoptionerna från Sydafrika, Thailand och Taiwan för att närmare utreda de uppgifter de tagit del av från danska och norska myndigheter. BFA samarbetar bl a med Thailand och Taiwan.

När ett beslut om auktorisation för samarbete med ett land har fattats ska MFoF fortsätta bevaka att de krav som är uppställda för auktorisationen är uppfyllda. Denna granskning sker inom ramen för myndighetens tillsyn och MFoF behöver alltid utreda om ny information inkommer, därav nuvarande tillsynsärende.

Detta arbete är en central del av MFoF:s myndighetsutövning för att den svenska förmedlingsverksamheten ska hålla hög kvalitet och uppfylla de krav som följer av svensk lag och Sveriges internationella åtaganden (enligt lagen om internationell adoptionsförmedling, LIA).

BFA ser ovan åtgärder som en viktig del i internationell adoptionsverksamhet och för att vi tillsammans ska kunna säkerställa att adoptionen är till barnets bästa.

I Norge har adoptioner från Taiwan, Thailand, Filippinerna och Sydkorea tidigare stoppats av olika anledningar. Centralmyndigheten Bufdir har därefter rekommenderat det ansvariga departementet, Barn-och familjeministeriet, att alla internationella adoptioner stoppas tillfälligt under två år tills den pågående statliga utredningen är klar. Förslaget har emellertid fått stark kritik från departementet, som har begärt kompletterande svar från Bufdir på flera frågor för att kunna bedöma rekommendationen.

I Danmark har den enda danska adoptionsorganisationen DIAs styrelse beslutat att helt avbryta deras adoptionsverksamhet, efter centralmyndighetens sanktioner mot dem. Detta efter att den danska centralmyndigheten har dragit tillbaka deras auktorisation för Madagaskar och Sydafrika efter uppgifter om att DIA har brutit mot de danska auktorisationsvillkoren. Centralmyndigheten beslutade därefter också om ett tillfälligt stopp i de övriga fem länder DIA har auktorisation för. Av den information som har kommit oss tillkänna verkar det ej vara det danska ministeriet som helt har stoppat framtida adoptioner i landet utan det blir en följd av att ingen adoptionsorganisation längre finns kvar.

BFA fortsätter att följa utvecklingen noga och kommer att uppdatera er med relevant information. Under tiden fortsätter vi vår adoptionsverksamhet i de länder vi har auktorisation för som vanligt.

Senast uppdaterad 2024-01-24