Med anledning av den senaste mediebevakningen om adoptionsverksamheten i Danmark och Norge

I Danmark har den danska adoptionsorganisationen DIAs styrelse beslutat att avbryta deras adoptionsverksamhet. Detta efter att den danska centralmyndigheten har dragit tillbaka deras tillstånd att förmedla internationella adoptioner på grund av påstådda överträdelser av auktorisationsvillkoren.

I Norge har centralmyndigheten rekommenderat Barn-och familjeministeriet att alla internationella adoptioner tillfälligt stoppas. De vill avvakta tills den pågående statliga utredningen av internationella adoptioner i Norge avslutats, vilket förväntas ske i slutet av 2025. Något beslut om ev tillfälligt stopp har ännu inte fattats av Barn-och familjeministeriet.

I Sverige utövar MFoF, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (centralmyndigheten), tillsyn och auktoriserar adoptionsorganisationerna för internationell adoptionsförmedling i specifika länder. Regler och lagar skiljer sig åt mellan mottagarländerna. Om MFoF bedömer att det finns skäl att utreda förändringar i samarbetsländerna kan ett tillsynsärende öppnas av myndigheten. MFoF har också befogenhet att återkalla auktorisationer vid behov.

Läs mer här:

https://mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2024-01-17-internationella-adoptioner-till-norge-och-danmark-stoppas-helt-eller-delvis.html

Vid frågor kontakta gärna MFoF direkt:

https://mfof.se/sidhuvudets-innehallssidor/kontakta-oss.html

Senast uppdaterad 2024-01-17