Majas och Villes tankar kring adoption

#adoptionjoy #adoptionförlivet #adoptionscentrum #barnenframförallt #barnensvänner

Idag avslutar vi Adoption Joy Week med Maja Lindqvist och Ville Kaldo, som delar med sig av sina tankar kring adoption. Maja och Ville har adopterat två pojkar, som nu är fyra och sex år gamla. I filmen berättar de om adoption som en möjlighet att bilda familj, adoptionsprocessen och ger tips till dig som går i adoptionstankar.

Under Adoption Joy Week gör de tre adoptionsorganisationerna i Sverige gemensamma inlägg och publiceringar för att uppmärksamma adoption som en möjlighet att bilda familj.

Majas och Villes tankar kring adoption

Senast uppdaterad 2019-03-15