Pressmeddelande Adoption Joy Week

#adoptionjoy genomförs av adoptionsorganisationer i hela Norden den 11-17 mars. I Sverige deltar Adoptionscentrum, Barnen Framför Allt och Barnens Vänner.

Adoption Joy Week ger kunskap och inspiration

Adoption Joy Week uppmärksammar och sprider kunskap om internationella adoptioner i ett livslångt perspektiv. Adopterade och adoptivfamiljer delar med sig av sina perspektiv, erfarenheter och engagemang. Allt samlas under hashtaggarna #adoptionjoy och #adoptionförlivet

Läs pressmeddelandet här.

 

Senast uppdaterad 2019-03-11