Adoption Ungern

2023-09-11

I oktober månad 2022 mottog BFA ett beslut från MFoF om att de avslog vår ansökan om fortsatt auktorisation för Ungern. BFA ansåg inte att det var befogat att avslå vår ansökan om förnyad auktorisation av flera orsaker och den 16 januari 2023 skickades därför BFA:s överklagan in till Förvaltningsrätten i Umeå.

Den 25 augusti 2023 tar en enig Förvaltningsdomstol beslutet att BFA:s överklagan ska bifallas. Domstolen bedömer att det inte har funnits grund för MFoF att avslå BFA:s ansökan om auktorisation för Ungern på den angivna grunden. Ärendet överlämnades därefter igen till MFoF för fortsatt handläggning.

BFA har nu fått information om att MFoF har beslutat sig för att överklaga beslutet från Förvaltningsrätten i Umeå och ansöker nu om prövningsrätt i Kammarrätten.

I avvaktan på beslut om prövning gäller BFA:s tidigare auktorisation för Ungern och BFA kommer därför att arbeta vidare under tiden och starta nya familjer som önskar adoptera barn i stort behov av familj från Ungern.

Önskas mer information om adoption från Ungern vänligen kontakta landsansvarige Helle Holst-Nielsen på: helle@bfa.se

Senast uppdaterad 2023-09-11