Adopterades rätt i samhället

Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA) har sedan en tid identifierat ett behov av att omvärdera och förändra förutsättningarna för arbetet med internationella adoptioner. Detta för att ytterligare stärka kvalitet och etik i arbetet med internationella adoptioner samt för att säkerhetsställa att de som adopteras till Sverige tas om hand i det svenska samhället på bästa möjliga sätt. BFA anser att för att genomföra den förändringen krävs ett samverkansarbete på bred front mellan politiker, myndigheter, organisationer, intresseföreningar mfl. 

BFA vill snarast starta detta förändringsarbete och hoppas kunna få med så många som möjligt i arbetet för adopterades rätt i samhället!

Vill du engagera dig? Hör av dig till adoption@bfa.se

Klicka på länken för att ta del av BFA:s ställningstagande gällande Adopterades rätt i samhället.

 

Senast uppdaterad 2018-11-06