Ekonomiskt stöd från regeringen

Regeringen har beslutat om ett ekonomiskt stöd till adoptionsorganisationerna för att förhindra att redan påbörjade adoptionsprocesser inte kan fullföljas. MFoF har nu till uppgift att fördela stödet mellan de tre auktoriserade adoptionsorganisationerna.

Läs mer här:

https://mfof.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-06-05-ekonomiskt-stod-till-adoptionsorganisationer.html

 

Senast uppdaterad 2020-06-05