Europa i fokus

på årets sommarträff. I år bjuder BFA in gäster till sommarträffen från våra samarbetsländer  d v s Ungern, Tjeckien och Polen. Vi hoppas att de tackar ja, och har möjlighet att komma till Tanumstrand den 24-26 maj.

Senast uppdaterad 2019-01-23