Inställd sommarträff 2022

Vi i medlemsgruppen har beslutat att vi inte kan genomföra en sommarträff 2022, då planeringen av  ett sådant arrangemang har varit allt för svårt på grund av osäkerheten i samband med den pågående pandemin. Vi vill så gärna arrangera en sommarträff men behöver fler engagerade för att kunna genomföra det. Vi börjar omgående planera för sommarträff 2023 och nu behöver vi hjälp av våra medlemmar då det är mycket som behöver planeras. Maila oss på: medlemsgruppen@bfa.se för att veta mer eller för att engagera dig. 

Senast uppdaterad 2022-02-07