Stöd till adopterade utvecklas med höjt anslag för MFOF.

MFoF har under en längre tid belyst behovet av stöd i samband med adoption. Nu har regeringen hörsammat MFoF:s skrivelse och höjt anslaget med 2,5 miljoner kr 2020 och därefter 2 miljoner per år.

Vill ni läsa mer om vad MFoF skall fokusera på med hjälp av anslaget, kan ni gå in deras hemsida:
http://mfof.se/…/Stod-till-adopterade-utvecklas-med-hojt-a…/

Senast uppdaterad 2019-10-25