Den internationella adoptionsverksamheten i Sverige skall ses över!

BFA välkomnar den utredning som Regeringen nu gett Statskontoret i uppdrag att genomföra. Uppdraget syftar till att se över den internationella adoptionsverksamheten i Sverige.

BFA har under de senaste åren bedrivit ett aktivt påverkansarbete för att få till en förändring kring systemet av internationell adoptionsförmedling i Sverige då vi anser att systemet till stor del är föråldrat och att det finns mer att önska när det gäller så väl finansieringssystem, den svenska statens roll samt modellen kring hela förmedlingen.

Uppdraget skall vara slutfört den 31 januari 2021.

För mer information om utredningen, klicka på länken:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/den-internationella-adoptionsverksamheten-ska-ses-over/

Är ni intresserade av att ta del av BFA:s ställningstagande om adoptionernas framtid, klicka på länken:

https://www.bfa.se/medlem/adoptionernas-framtid/

 

Senast uppdaterad 2020-02-28