Skrivelse från de adopterade och adopterades organisationer

Adopterade och adopterades organisationer har i veckan lämnat in en skrivelse till Socialdepartementet och socialminister Lena Hallengren, gällande behovet av en utredning av Sveriges hantering av internationella adoptioner. Läs deras skrivelse här.

 

BFA har genom vårt ställningstagande från 2018 https://www.bfa.se/medlem/adoptionernas-framtid/ fört fram vikten av att se över förmedlingen av internationella adoptioner då vi ser brister i det nuvarande systemet som kan innebära att barnens bästa inte alltid sätts främst.

 

BFA välkomnar alltså en översyn av Sveriges hantering av internationella adoptioner. Har regeringen beslutat att Sverige ska ha internationella adoptioner, så anser vi att man har ett ansvar för hur det skall vara organiserat, från början till slut – i ett livslångt perspektiv där de adopterades rättigheter tas tillvara såsom det beskrivs i Barnkonventionen som sedan årsskiftet är gällande lag i Sverige.

 

Jenny Westerin

Ordförande i BFA

Senast uppdaterad 2020-01-30