MFoF:s skrivelse angående giltighetstiden för medgivanden

Ta del av den information som adoptionsorganisationerna har fått från vår myndighet MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) genom att klicka på länken nedan.

MFoF:s skrivelse

 

 

Senast uppdaterad 2018-09-04