Tillfälligt resestopp för adoptionsresor till Taiwan p g a global spridning av Covid-19.

BFA har nyligen fått kännedom om att den ökade globala spridningen av Covid-19 har lett till att nya inreseregler gäller i Taiwan fr.o.m 1 januari 2021. Detta innebär tyvärr att adoptivföräldrar inte längre kan beviljas visum (s k Special Entry VISA). Eftersom visum är ett krav för inresa till Taiwan är det i nuläget inte möjligt att resa till landet.

Enligt den information vi har fått så gäller dessa begränsningar tills vidare, och vi har blivit rekommenderade att följa upp det situationen i slutet på februari igen. Har situationen förändrats gällande den globala smittspridningen finns chans att man då öppnar upp för adoptivfamiljer igen.

Ni kan läsa mer här: https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/6qJb0IbzLMT9EllcqPZTqw?typeid=158

Om BFA får någon ny, viktig information så kommer vi snarast att gå ut med uppdaterad information.

Senast uppdaterad 2021-01-13