Tillfälligt stopp för adoptioner till Nederländerna

Nyligen publicerade Statskontoret en översyn av de internationella adoptionerna i Sverige på uppdrag av Regeringen. Statskontoret bedömer att MFoF och adoptionsförmedlingarna har relevant kompetens för att utföra sina uppgifter och att de i hög utsträckning arbetar för att säkerställa att adoptionerna genomförs rättssäkert och med barnens bästa i fokus.

Det tillfälliga adoptionsstoppet som igår infördes i Nederländerna relaterar till en utredning som avser internationella adoptioner genomförda under perioden 1967–1998, dvs. innan Haagkonventionen om internationella adoptioner började gälla i de länder som utredningen avser. Det tillfälliga adoptionsstoppet gäller nya medgivandeutredningar. Familjer som redan är i adoptionsprocessen kommer kunna slutföra sina adoptioner.

Internationella adoptioner har efter hand blivit allt mer säkra och trygga både för barnen, de biologiska familjerna och de som adopterar. Det beror bland annat på Haagkonventionen och på att det internationella samarbetet har blivit bättre.

Vi svenska adoptionsorganisationer har en stark övertygelse om att internationell adoption är den bästa möjligheten för barn att få en permanent familj i de fall där detta inte är möjligt i ursprungslandet.

 

Barnens Vänner, Barnen Framför Allt och Adoptionscentrum

Senast uppdaterad 2021-02-09