Angående tillsynsärende för Thailand och Taiwan.

Som vi tidigare informerat om så inledde MFoF tillsynsärende för adoptionerna från Sydafrika, Thailand och Taiwan i slutet av januari. Detta för att närmare utreda de uppgifter de tagit del av från danska och norska myndigheter. Vi kan nu meddela er att BFA har fått information från MFoF att de har beslutat att avsluta tillsynsärendena gällande både Taiwan och Thailand utan ytterligare åtgärder.

Senast uppdaterad 2024-03-06