BFA söker familj till tvillingflickor

födda 2015, från Litauen. Lämplig sökande familj bör ha barnerfarenhet samt gärna medicinsk och/eller pedagogisk kunskap. Fördelaktigt är även om familjen har kännedom om och intresse för Litauens kultur och språk.

För frågor och information om ansöknings- och matchningsprocess i Litauen kontakta Katarina katarina@bfa.se

Senast uppdaterad 2019-01-25