Statskontorets rapport om internationella adoptioner

I fredags publicerades Statskontorets rapport om internationella adoptioner i Sverige. Statskontoret har haft i uppdrag av regeringen att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten i Sverige samt överväga om organiseringen av adoptionsverksamheten bör förändras. Statskontorets bedömning är att den nuvarande organiseringen av adoptionsverksamheten ger bäst förutsättningar för att säkerställa barnrättsperspektivet och rättssäkerheten i den internationella adoptionsverksamheten. Vissa förbättringsåtgärder föreslås för att ytterligare säkra en hållbar och rättssäker adoptionsverksamhet där barnrättsperspektivet sätts främst:

  • Kommunernas arbete med medgivandeutredningar bör samlas till och genomföras av ett färre antal kommuner.
  • MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) bör förbättra det stöd myndigheten ger till kommunerna.
  • MFoF bör inom ramen för sitt instruktionsenliga tillsynsuppdrag även kunna ge viss rådgivning och stöd till adoptionsförmedlingarna.
  • MFoF bör samarbeta med övriga nordiska länder gällande tillsyn och auktorisation för de samarbetsländer som de nordiska länderna har gemensamt.
  • Samarbetet mellan MFoF och UD bör fortsätta att förbättras i syfte att få tillgång till information om ursprungsländerna.
  • MFoF bör göra minst två tillsynsresor per år till de ursprungsländer som Sverige samarbetar med.
  • Regering bör ge ett uppdrag till MFoF att se över hur enskilda adoptioner ska hanteras i Sverige.
  • MFoF bör i sin tillsyn fortsätta att följa upp hur förmedlingarna hanterar att lämna ut adopterades arkivhandlingar.
  • MFoF bör uppmärksamma förmedlingarna på att de ska åtgärda sina ekonomiska underskott. MFoF behöver också ha beredskap för att hantera framtida eventuella avvecklingar av förmedlingar.

Läs statskontorets utredning i sin helhet här.

Senast uppdaterad 2021-02-01