Hemma och ny familj

Grattis till er nya familj!

Nu finns det bl.a. en hel del praktiskt som måste göras:

  • Kontakta din utredare på socialtjänsten i din kommun. Utredaren vill ha kopior på de handlingar som barnet fått med från ursprungslandet för att spara dem om originalen du har fått försvinner. Även BFA vill ha kopior på handlingarna.
  • Inom en vecka skall ni också anmäla barnets ankomst till Skatteverket. Detta för att barnet ska få ett svenskt personnummer så att barnbidrag och föräldrapenning kan börja betalas ut. Kontakta Skatteverket innan besöket för att få reda på vilka handlingar ni behöver ta med.
  • Försäkringskassan betalar ut barnbidrag och föräldrapenning. Kontakta gärna Försäkringskassan innan du reser för att förbereda ditt ärende. Hos Försäkringskassan ansöker du också om adoptionsbidraget på 75 000 kronor. Bidraget är tänkt att täcka en del av de kostnader som uppkommer i samband med adoptionen.
  • Boka tid på en barnmedicinsk klinik där du bor för hälsoundersökning av ditt barn.

 

Senast uppdaterad 2018-03-22