Uppföljnings­rapportering

När ni varit hemma en tid kontaktar BFA er för den första uppföljningsrapporten som ska skickas till barnets födelseland.

Uppföljningsrapporterna är en stor del i adoptionsprocessen och det är viktigt för både myndigheter och utlandskontakter att rapporteringen sköts. När du adopterar med hjälp av BFA förbinder du dig att fullfölja barnets återrapportering.

Varje land har olika krav på hur ofta rapporterna ska skickas in.

Senast uppdaterad 2018-03-22