Ansök om medgivande hos kommunen

För att kunna adoptera behövs ett så kallat medgivande från socialnämnden i din hemkommun. Kontakta socialtjänsten i din kommun och ansök om att starta en medgivandeutredning. Kommunen har en skyldighet att påbörja utredningen skyndsamt, men ibland kan det vara kö.

En förutsättning för att få medgivande för internationell adoption är också att du deltar i en obligatorisk föräldrautbildning om adopterade barn och deras behov, som arrangeras av kommunen.

Själva utredningen tar bland annat upp familj, hemförhållanden, uppväxt, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, motiv till adoption och kunskaper och insikter om adoptivbarn, deras behov och vad en adoption kan innebära. Utredaren gör även hembesök och kan ibland också vilja träffa ditt sociala nätverk.

Senast uppdaterad 2018-03-05