Internationella adoptioner i Danmark, Norge och Nederländerna

Här kommer en uppdatering om situationen kring internationella adoptioner i Norge, Danmark och Nederländerna. Nedan finns länkar till tidigare publicerad information om händelserna i Norge och Danmark.

I Norge pågår en diskussion om att tillfälligt stoppa internationella adoptioner under den pågående statliga utredningen, vilken kommer att avslutas i december 2025. Adoptionsorganisationerna är, efter flera möten med ministern, försiktigt positiva att man i Norge inte kommer fatta några förhastade beslut utan kommer att fortsätta med internationella adoptioner.

Vuxna adopterade som känner starkt engagemang för internationella adoptioner i Norge har bildat en organisation som heter ”Positiv adopsjon” (mer information finns på deras Facebook– och Instagram-konto). En av grundarna till ”Positiv adopsjon”, som uttryckt sitt stöd för internationella adoptioner offentligt, blev brutalt attackerad den 17 maj under Norges nationaldag. Detta har uppmärksammats i norsk media. Det är naturligtvis oacceptabelt att bruka våld oavsett åsikt och inställning till internationella adoptioner.

I Danmark är situationen annorlunda eftersom internationella adoptioner inte längre är möjliga sedan januari 2024. De ansvariga myndigheterna undersöker nu hur man kan fortsätta med internationella adoptioner i framtiden och vem som ska vara ansvarig för dessa. Det har framförts omfattande kritik mot den ansvarige ministerns beslut att dra tillbaka auktorisationerna för de länder som den danska adoptionsorganisationen DIA samarbetade med. Detta medförde att DIA tvingades avbryta adoptionsverksamheten. Kritiken har varit hård och ifrågasätter om det verkligen fanns tillräckliga skäl för att drastiskt dra tillbaka auktorisationerna och om beslutet faktiskt var motiverat.

I Nederländerna har den ansvarige ministern beslutat att inte acceptera nya ansökningar för internationell adoption och arbetar nu på en plan för att gradvis fasa ut internationella adoptioner. De familjer som redan befinner sig i adoptionsprocess får fortsätta tills vidare, men situationen är osäker och vi avvaktar mer information från ministern i september.

Vi följer utvecklingen noga och kommer att hålla er informerade om eventuella förändringar och beslut.

 

24 januari: https://www.bfa.se/om-oss/nyheter/uppdatering-kring-situationen-om-internationella-adoptioner/

21 januari: https://www.bfa.se/om-oss/nyheter/adoptionsverksamheten-i-danmark-och-norge/

Senast uppdaterad 2024-05-24